Solucions tecnològiques per a les emergències

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Universitat Politècnica de València tenen el plaer d'organitzar la jornada de "Solucions tecnològiques per a les emergències" #tecnoemergencies2018. La jornada reunirà el pròxim 28 de febrer a professionals del sector, junt amb empreses i universitats, amb l'objecte de mostrar i debatre les noves necessitats i demandes en l'àmbit de la resposta a les emergències i, com aquestes són i poden ser ateses a través de les solucions tecnològiques en els seus molt diversos àmbits.

Agenda

Plenàries
08:30 - 09:00 Acreditació i entrega de material
09:00 - 09:45 Inauguració a càrrec del Rector de la UPV i el Director de l'AVSRE
09:45 - 10:30 "Plataforma de col·laboració multi-agència de l'AVSRE" José Miguel Basset Consorci Provincial de Bombers de València. Miquel Mollà AVSRE
10:30 - 11:00 Café
11:00 - 11:45 “Next Generation Geospatial Technologies for Public Safety" Tobias Moberg, Vice President, Product Management, Geospatial Technology, Carmenta AB
11:45 - 12:30 Emergències sanitàries
12:30 - 13:00 Torn de preguntes
13:00 - 14:15 Dinar
Sessió 1: Incendis forestals (sessions 10') Sessió 2: Comunicacions i altres tecnologies (sessions 10')
14:15 - 16:45 MEDIXXI: SIDEINFO NetSense. Xarxes sensorials sense fils i índexs de risc aplicades a sistemes preventius de defensa activa contra IIFF ILUNION Data Insights amb Núvol per a Emergències
PLYSA: Noves solucions per a nous temps en l'extinció d'incendis ANFER: Radiocomunicacions Mòbils per a Seguretat Pública: Sistemes TETRA i DMR. Solucions Motorola”.
TECNOSYLVA: Ferramentes operacionals per a la gestió d'emergències Cellnex Telecom - Xarxa de Comunicacions Crítiques per a Seguretat Pública i Servicis d'Emergències
Pyro Fire Extinction, S.L: Noves ferramentes en la prevenció i extinció d'incendis forestals LUCIAD: Visualització 5D en Gestió d'Emergències
Preguntes
DRONHOPPER: Drones multi-rotors d'alta capacitat de càrrega per a suport a extinció d'incendis European Emergency Number Association(EENA): Impulsar el canvi - El paper d'EENA en el desenvolupament tecnològic
Babcock International Group: Sistemes experts per a la gestió d'incendis forestals SURICATTA SYSTEMS
AVAMET: La MXO, xarxa meteorològica en temps real d'AVAMET HISDESAT: Satèl·lits governamentals per a la gestió d'Emergències
ROTORSUN: Sistema de Gestión integral SIA 112 NUNSYS: Captura Digital de Dades en l'Assistència d'Emergències
Vranvic: La Realitat Virtual com a eina de formació en la coordinació d'emergències Deveryware PEMEA
Preguntes
16:45 - 17:15 Pausa/visita panells
17:15 - 18:00 Servei de localització d'Android en emergències, Maria Garcia Puyol, Senior Software Engineer, Google
18:00 - 18:15 Preguntes
18:15 - 19:00 Sistemes per a gestió d'emergències: resultats d'investigació de la Universitat Politècnica de València. Manuel Esteve Domingo. Catedràtic d'Universitat
Conclusions i clausura
19:00 - 19:30 Conclusions i clausura
19:30 - 19:45 Trasllat a l'Hotel
Sessió Finalitzada